Søgning

  Databeskyttelseserklæring

  1. Databeskyttelse - kort fortalt

  Generelle vink
  Nedenstående vink giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personfølsomme data, når du besøger vores website. Personfølsomme data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. Du kan få udførlige informationer om emnet databeskyttelse i vores anførte databeskyttelseserklæring under denne tekst.

  Dataindhentning på vores website
  Hvem er ansvarlig for dataindhentningen på dette website?
  Databehandlingen på dette website udføres af ejeren af websitet. Du kan se dennes kontaktdata i kolofonen på dette website.

  Hvordan indhenter vi dine data?
  Dine data hentes for det første ved, at du giver os dem. Her kan det f.eks. handle om data, som du indtaster i en kontaktformular.
  Andre data indhentes automatisk ved besøg på websitet af vores IT-systemer. Det er frem for alt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for opkaldet til sitet). Indhentningen af disse data sker automatisk, så snart du er inde på vores website.

  Hvad bruger vi dine data til?
  En del af dataene indhentes for at sikre en fejlfri indgang til websitet. Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

  Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?
  Du har til enhver tid ret til uden udgift at modtage oplysninger om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personfølsomme data. Du har også ret til at forlange, at disse data rettes, spærres eller slettes. Til formålet, samt hvis du har yderligere spørgsmål til emnet databeskyttelse, kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen angivne adresse. Desuden tilkommer der dig en klageret hos den kompetente opsynsmyndighed.
  Desuden har du ret til under bestemte omstændigheder at forlange begrænsning af behandlingen af dine personfølsomme data. Til formålet henvises til databeskyttelseserklæringen under „Ret til begrænsning af behandling“.

  Analyseværktøj og tredjeudbyders værktøj
  Når du besøger vores website, kan din søgeadfærd blive vurderet statistisk. Det sker frem for alt vha. cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din søgeadfærd sker normalt anonymt, og din søgeadfærd kan ikke føres tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte tjenester. Der er detaljer herom i nedenstående databeskyttelseserklæring.
  Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig i denne databeskyttelseserklæring om mulighederne for at gøre indsigelse.

  2. Almindelige vink og obligatoriske informationer

  Databeskyttelse
  Administratoren af disse sites tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorlig. Vi behandler dine personfølsomme data fortroligt og i overensstemmelse med de juridiske databeskyttelsesforskrifter samt med denne databeskyttelseserklæring.
  Når du benytter dette website, indhentes der forskellige personfølsomme data. Personfølsomme data er data, hvormed du kan identificeres personligt. I den aktuelle databeskyttelseserklæring forklares det, hvilke data vi indhenter, og hvad vi bruger dem til. Det forklares også, hvordan og til hvilket formål det sker.
  Vi gør opmærksom på, at der ved dataoverførsler på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan forekomme huller i sikkerheden. En total beskyttelse af data mod hacking fra tredjeparts side er ikke mulig.

  Henvisning til det ansvarlige sted
  Det ansvarlige sted for behandling af data på dette website er:
  Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
  Upheider Weg 94-98
  33803 Steinhagen
  Telefon: 05204-915 0
  e-mail: infospam@spam.comspam@spam.comhoermann.de

  Det ansvarlige sted er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler til behandling af personfølsomme data (f.eks. navne, e-mailadresser o.lign.).

  Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
  Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med din udtrykkelig godkendelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Det kan blot gøres ved at sende os en e-mail uden nogen form for formular. Den databehandling, der er foretaget op til tilbagekaldelsen, forbliver lovlig og berøres ikke af tilbagekaldelsen.

  Ret til at gøre indsigelse mod dataindhentning i særlige tilfælde samt i anledning af direkte annoncering (art. 21 DSGVO)
  Hvis databehandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. e eller f DSGVO, har du til enhver tid ret til i kraft af din specielle situation at gøre indsigelse mod behandling af dine personfølsomme data; dette gælder også en profilering, der indgår under disse bestemmelser. Det til enhver tid gældende retsgrundlag, på hvilket en behandling beror, fremgår af denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, ophører vi med at behandle dine pågældende personfølsomme data, medmindre vi kan fremvise tvingende beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, der har prioritet over dine interesser, rettigheder og friheder, eller at behandlingen tjener til rejsning, gennemførelse eller forsvar af/mod retskrav (indsigelse iflg. art. 21, stk. 1 DSGVO).
  Hvis dine personfølsomme data behandles som led i direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod personfølsomme data, der gælder dig, med det formål at udføre denne type reklame; dette gælder også profileringen, hvis det sker i forbindelse med en sådan direkte annoncering. Hvis du gør indsigelse, benyttes dine personfølsomme data ikke længere til formålet at udføre direkte annoncering (indsigelse iflg. art. 21, stk. 2 DSGVO).


  Klageret over for den kompetente opsynsmyndighed

  Hvis DSGVO krænkes, har den krænkede ret til at klage over for en opsynsmyndighed, primært i den delstat, hvor denne normalt opholder sig, på vedkommendes arbejdsplads eller på det sted, hvor den formodede krænkelse har fundet sted. Klageretten består uagtet, om den indgives for at få retshjælp fra en forvaltning eller en domstol.

  Ret til dataoverførsel
  Du har ret til at få udleveret data, som vi på grundlag af dit samtykke eller som led i opfyldelsen af en kontrakt behandler automatiseret, til dig selv eller til en tredjepart i et gængst, maskinlæsbart format. Hvis du forlanger, at dataene overføres direkte til en anden ansvarlig, sker dette kun i den udstrækning det er teknisk muligt.

  Hhv. SSL- og TLS-kryptering
  På dette site bruges SSL- og TLS-kryptering af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførsel af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som ejere af sitet. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” og på krypteringssymbolet på din browserlinje.
  Når SSL- og TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, du overfører til os, ikke opsnappes af tredjemand.

  Oplysning, spærring, sletning og rettelse
  Inden for rammerne af de gældende juridiske bestemmelser har du til enhver tid ret til uden udgift at få oplyst de om dig gemte personfølsomme data, disses oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og evt. ret til at få rettet, spærret eller slettet disse data. Til formålet, samt hvis du har yderligere spørgsmål til emnet personfølsomme data, kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen angivne adresse.

  Ret til begrænsning af databehandling
  Du har ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personfølsomme data. Til formålet kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen angivne adresse. Du har ret til begrænsning af databehandling i følgende tilfælde:

  • Hvis du benægter, at dine personfølsomme data, der er gemt hos os, er korrekte, behøver vi som regel tid til at tjekke påstandens rigtighed. Mens vi tjekker, har du ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personfølsomme data.
  • Hvis behandlingen af dine personfølsomme dat er sket/sker uretmæssigt, kan du i stedet for sletning forlange begrænsning af databehandlingen.
  • Når vi ikke længere har brug for dine personfølsomme data, men i tilfælde af, at du behøver dem til rejsning, forsvar eller gennemførelse af et retskrav, har du ret til at forlange indskrænkning af behandlingen af dine personfølsomme data i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse iflg. art. 21, stk. 1 DSGVO, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser der vejer tungest, har du ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personfølsomme data.

  Når du har begrænset behandlingen af dine personfølsomme data, må disse data – bortset fra din lagring – kun behandles med dit samtykke eller til gennemførelse, forsvar eller anlæggelse af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder af årsager, der har karakter af vigtig offentlig interesse i EU eller en medlemsstat.

  3. Databeskyttelsesbemyndiget person

  Juridisk foreskrevet databeskyttelsesbemyndiget person
  Vi har bestilt en databeskyttelsesbemyndiget person for vores virksomhed.
  Jens Paul
  Nemesis Consulting GmbH
  Carl Schurz-Strasse -21-23
  66953 Pirmasens
  e-mail: datenschutzspam@spam.comspam@spam.comhoermann.de

  4. Dataindhentning på vores website

  Cookies
  Internetsiderne anvender til dels de såkaldte cookies. Cookies skader ikke din computer og indeholder ingen vira. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, der lægges på din computer, og som din browser gemmer.
  De flest af de cookies, vi anvender, er såkaldte ”sessions-cookies”. Efter afslutning af dit besøg slettes de automatisk. Andre cookies gemmes vedvarende på din computer, indtil du sletter dem. Disse cookies sætter os i stand til at genkende din browser, næste gang du besøger vores site.
  Du kan indstille din browser til at give dig besked om, at der sættes cookies, og at cookies kun må være tilladt i enkelttilfælde, til at udelukke afsætningen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt helt at udelukke dem samt til automatisk at slette cookies, når du lukker din browser. Ved deaktivering af cookies kan dette websites funktion være begrænset.
  Cookies, der kræves for at kunne gennemføre elektronisk kommunikation eller tilvejebringelse af bestemte funktioner, der ønskes af dig (f.eks. varekurven) gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, lit f DSGVO. Ejeren af websitet har en berettiget interesse i at gemme cookies for at kunne tilvejebringe teknisk fejlfrie og optimerede tjenester. Eventuelle andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din søgeaktivitet), der gemmes, bliver omtalt i denne databeskyttelseserklæring.

  Server-log-filer
  Udbyderen af siderne indhenter og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk overfører til os. Det er:

  • browsertype og -version
  • anvendt operativsystem
  • reference-URL
  • den opkaldende computers værtsnavn
  • klokkeslæt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

  Der sker ikke nogen kombination af disse data med andre datakilder.
  Indhentningen af disse dat sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO. Ejeren af websitet har en berettiget interesse i, at dennes website fungerer teknisk fejlfrit og optimeret – det er formålet med indhentningen af server-log-filerne.

  Kontaktformular
  Hvis du indsender forespørgsler pr. en kontaktformular, gemmes det du har sendt på kontaktformularen, inklusive de af dig angivne kontaktdata, med det formål at behandle din forespørgsel og for det tilfælde, at der skulle være behov for yderligere spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.
  Behandlingen af de i kontaktformularen indtastede data sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Det kan blot gøres ved at sende os en e-mail uden nogen form for formular. Den databehandling, der er foretaget op til tilbagekaldelsen, forbliver lovlig og berøres ikke af tilbagekaldelsen.
  De af dig indtastede data i kontaktformularen bliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagringen, eller hvis formålet til datalagringen falder væk (f.eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tungtvejende juridiske bestemmelser – i særdeleshed opbevaringsfrister – forbliver uændrede.

  5. Analyseværktøj og annoncering

  Webtrekk

  Til statistik omkring brugen af vores websites samt til optimering af vores tilbud betjener vi os af den teknologi, der udbydes af Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).
  Inden for rammerne af brugen af disse websites indhentes og udnyttes de oplysninger, som din browser overfører. Dette sker vha. af en cookie-teknologi og såkaldte pixel, der er inkorporeret på hvert website. På denne måde indhentes følgende data: Request (filnavn på den rekvirerede fil), browsertype/-version, browsersprog, anvendt operativsystem, intern opløsning på browservinduet, billedskærmopløsning, javascript-aktivering, Java TIL/FRA, cookies TIL/FRA, farvestyrke, reference-URL, IP-adresse (indhentes udelukkende i anonym form og slettes umiddelbart efter dens brug), adgangstidspunktet, klik.
  En direkte reference til en person er til enhver tid udelukket. De her indsamlede data er beregnet til at oprette anonyme brugerprofiler, der bruges til web-statistikker. De Webtrekk-indhentede data benyttes ikke til at identificere den besøgende på disse websites uden særskilt samtykke fra den pågældende persons side og sammenholdes aldrig med de personfølsomme data om bæreren af pseudonymet.
  Man kan til enhver tid gøre indsigelse mod Webtrekks dataindhentning og -lagring med virkning fremover. Aktiver herfor nedenstående link. Når du bekræfter via linket, anbringes der en såkaldt opt-out-cookie på din computer. Denne cookie er gyldig i 5 år. Vær opmærksom på, at hvis du sletter alle cookies på din computer, slettes også denne opt-out-cookie, hvilket indebærer, at hvis du stadig ønsker at gøre indsigelse mod Webtrekks anonymiserede dataindhentning, er du nødt til at sætte opt-out-cookien igen. Opt-out-cookien sættes pr. browser og computer. Hvis du besøger vores websites hjemme og på arbejdspladsen eller med flere browsere, skal du aktivere opt-out-cookien hhv. i alle browserne og på alle computerne.

  6. Plugins og værktøj

  YouTube med udvidet databeskyttelse
  Vores website benytter plugins fra websitet YouTube. Ejeren af sitet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Vi benytter YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Denne tilstand har ifølge YouTube den virkning, at YouTube ikke gemmer nogen informationer om de besøgende på det pågældende website, før disse ser videoen. Videregivelsen af data til YouTube-partneren udelukkes derimod ikke nødvendigvis af den udvidede databeskyttelsestilstand. Således opretter YouTube – uafhængigt af, om du ser en video – en forbindelse til Google DoubleClick-netværket.
  Så snart du åbner en video på YouTube på vores website, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Derved får YouTube-serveren at vide, hvilken af vores sites du har besøgt. Hvis du er logget på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at bringe dine søgninger i direkte relation til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge af din YouTube-konto.
  Desuden kan YouTube efter starten af en video gemme forskellige cookies på din computer. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube modtage informationer om besøgende på vores website. Disse informationer bruges bl.a. til at indhente statistikker om videoer, til at forbedre brugervenligheden og til at forebygge forsøg på bedrageriske handlinger. Disse cookies gemmes på din computer, indtil du sletter dem.
  Der kan eventuelt udløses flere videregivelser af data efter starten af en video på YouTube, hvilket vi ikke har nogen indflydelse på.
  Brugen af YouTube sker for at kunne give en tiltalende fremstilling af vores online-tilbud. Dette er et led i en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO.
  Der er yderligere informationer om databeskyttelse hos YouTube i deres databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.