Wyszukiwanie

  Polityka prywatności

  1. Ochrona danych osobowych w skrócie

  Ogólne informacje
  Poniższe informacje w przystępny sposób przedstawiają, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności umieszczonej w tym tekście.

  Zbieranie danych na naszej witrynie
  Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej witrynie?
  Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez administratora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej witryny.

  W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
  Twoje dane pobierane są w takim zakresie, w jakim chcesz je nam ujawnić. Może to np. dotyczyć danych, które podajesz nam w formularzu kontaktowym.
  Pozostałe dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Zbieranie takich danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą witrynę.

  W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
  Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

  Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych?
  W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu przechowywania danych osobowych. Jesteś również uprawniony do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.
  Poza tym w szczególnych przypadkach możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły znajdują się w „Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych”.

  Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców
  Kiedy przeglądasz naszą witrynę, możemy w celach statystycznych analizować Twoje zachowania. Odbywa się to przede wszystkim przy udziale plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twoich zachowań podczas przeglądania witryny jest zwykle anonimowa; zachowania związane z przeglądaniem nie mogą być powiązane z Twoją osobą. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiej analizy lub ją uniemożliwić, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w odnośnej polityce prywatności.
  Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzania takiej analizy. W niniejszej polityce prywatności prezentujemy Ci możliwości wyrażenia sprzeciwu.

  2. Informacje ogólne i obowiązkowe

  Polityka prywatności
  Administratorzy tych witryn przykładają dużą wagę do Twoich danych osobowych. Traktujemy te dane w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz w oparciu o niniejszą polityką prywatności.
  Jeśli korzystasz z tej witryny, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Tłumaczy również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.
  Należy pamiętać, że przekazywanie danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest zatem możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

  Informacja dotycząca właściwego organu
  Odpowiedzialną jednostką za przetwarzanie danych na tej witrynie jest:
  Hörmann KG Spółka Handlowa
  Upheider Weg 94-98
  33803 Steinhagen
  Telefon: 05204-915 0
  E-mail: infospam@spam.comspam@spam.comhoermann.de

  Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
  Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą odwiedzającego. W każdej chwili można cofnąć udzieloną już zgodę. Wystarczy przesłać do nas drogą elektroniczną nieformalną wiadomość w tej sprawie. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania.

  Prawo odwołania się od gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz od reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
  Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 roz. 1 lit. e lub f RODO istnieje prawo do odwołania się od przetwarzania Twoich danych osobowych z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji osobistej. Dotyczy to również przygotowanego na podstawie tych ustaleń profilu. Odpowiednie podstawy prawne, które dotyczą przetwarzania, znajdują się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wzniesienia odwołania nie będziemy przetwarzać dłużej Twoich danych osobowych, chyba że udowodnimy konieczne podstawy do przetwarzania, które przeważają Twój interes, prawa i wolność lub przetwarzanie służy do ustalania, korzystania i ochrony roszczeń (odwołanie zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO).
  Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do odwołania od przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu tego typu marketingu. Dotyczy to również profilowania klientów, jeśli wiąże się to z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz odwołanie, Twoje dane osobowe nie będą później używane w celu marketingu bezpośredniego (odwołanie zgodnie z art. 21 roz. 2 RODO).


  Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

  W przypadku naruszeń RODO osobie poszkodowanej przysługuje prawo do odwołania u organów nadzorczych, zwłaszcza w państwach członkowskich zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca prawdopodobnego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje nienaruszone w przypadku innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

  Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, Tobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zlecisz bezpośrednie przekazanie danych do innego właściwego podmiotu trzeciego, zostanie ono zrealizowane tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

  Zabezpieczenia SSL i TLS
  Strona używa zabezpieczeń SSL i TLS z powodów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przesyłania danych wrażliwych, jak na przykład zamówienia lub pytań przesyłanych do nas za pośrednictwem administratora strony. Zabezpieczone połączenie można poznać po zmianie komórki adresu w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki.
  Jeśli zabezpieczenia SSL i TLS są aktywne, przekazane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

  Informowanie, blokowanie, usuwanie i korekta
  Masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli zakwestionujesz prawdziwość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu, aby to zweryfikować. Na czas sprawdzania możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wydaje się lub wydawało się niezgodne z prawem, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania.
  • W przypadku, gdy nie będziemy już potrzebować Twoich danych, jednak potrzebujesz ich w celu korzystania z nich, obrony lub ustalenia roszczeń, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania.
  • W przypadku wzniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO należy dokonać wyważenia Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Jeśli ograniczyłeś/-aś przetwarzanie Twoich danych osobowych, mogą one być przetwarzane — za wyjątkiem zapisywania — tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalania, korzystania i obrony roszczeń lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo z powodu ważnych interesów publicznych Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

  3. Inspektor ochrony danych

  Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych
  Wybraliśmy pracownika ds. ochrony danych w naszej firmie.
  Jens Paul
  Nemesis Consulting GmbH
  Carl Schurz-Strasse -21-23
  66953 Pirmasens
  E-mail: datenschutzspam@spam.comspam@spam.comhoermann.de

  4. Zbieranie danych na naszej witrynie

  Pliki cookie
  Witryny częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie zagrażają komputerowi i nie zawierają wirusów. Sprawiają one, że nasza oferta jest bardziej przyjazna, efektywna i bezpieczna dla odwiedzających. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce internetowej.
  Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez odwiedzającego. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Tego typu pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.
  Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o używaniu plików cookie i móc zezwalać na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować lub odrzucać pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
  Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są gromadzone na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas odwiedzania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

  Pliki dzienników serwerów
  Dostawca usług internetowych stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dzienników serwerów, które automatycznie przekazują nam dane Twojej przeglądarki. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • link polecający,
  • nazwa hosta komputera z dostępem,
  • godzina żądania serwera,
  • adres IP,

  dane nie są łączone z innymi źródłami.
  Dane zapisywane są zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym działaniu i optymizacji strony — w tym celu muszą być zapisywane pliki dzienników serwerów.

  Formularz kontaktowy
  W razie przesyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane z formularza, w tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
  Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy przesłać do nas drogą elektroniczną nieformalną wiadomość w tej sprawie. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania.
  Informacje podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na ich przechowywanie, a także gdy dalsze przechowywanie danych będzie bezcelowe (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zgłoszenia). Nienaruszone pozostają obowiązkowe przepisy ustawowe, a w szczególności okresy przechowywania danych.

  5. Narzędzia analityczne i reklama

  Webtrekk

  Do statystycznej analizy korzystania z naszych stron oraz do zoptymalizowania naszych ofert wykorzystujemy technologie Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).
  W ramach korzystania z tych stron internetowych informacje przekazywane przez przeglądarkę są gromadzone i analizowane. Odbywa się to przy wykorzystaniu technologii cookie i tak zwanych pikseli, które są zintegrowane na każdej stronie internetowej. Gromadzone są przy tym następujące dane: prośba (nazwa pliku pożądanego pliku), typ/wersja przeglądarki, język przeglądarki, używany system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja skryptu Java, Java wł/wył, cookie wł/wył, głębokość kolorów, odnośnik URL, adres IP (jest gromadzony wyłącznie anonimowo i po skorzystaniu ponownie usuwany), czas dostępu, kliknięcia.
  Bezpośrednia możliwość powiązania z daną osobą jest zawsze wykluczona. Zgromadzone w ten sposób dane pozwalają tworzyć anonimowe profile użytkowania, które stanowią podstawę statystyk sieciowych. Zgromadzone przy użyciu technologii Webtrekk dane nie są bez osobnej zgody danej osoby wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika tych stron i w żadnym czasie nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.
  Można w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i zapisywania danych przez Webtrekk ze skutkiem w przyszłości. W tym celu należy wywołać poniższy link. Po potwierdzeniu linku na nośniku danych pojawi się tak zwany cookie opt-out. Ten plik cookie jest ważny przez 5 lat. Proszę pamiętać, że podczas usuwania wszystkich plików cookie na komputerze usuwany jest również plik cookie opt-out. Oznacza to, że jeśli nadal wyrażasz sprzeciw wobec anonimowego gromadzenia danych przez Webtrekk, należy nadal umieścić w systemie plik cookie opt-out. Ten plik cookie opt-out można umieścić poprzez przeglądarkę oraz komputer. Jeśli użytkownik korzysta z naszych stron w domu i w pracy bądź używa różnych przeglądarek, warto pamiętać, że plik cookie opt-out musi być aktywowany na różnych przeglądarkach czy komputerach.

  6. Wtyczki i narzędzia

  YouTube z rozszerzonym zakresem danych
  Nasza strona wykorzystuje wtyczki strony internetowej YouTube. Administratorem stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Serwis YouTube wykorzystujemy w rozszerzonym trybie ochrony danych. Zgodnie z informacjami od serwisu YouTube za sprawą tego modułu YouTube nie zapisuje informacji na temat użytkowników tej strony internetowej zanim obejrzą film. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerowi YouTube. Niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film czy też nie, YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.
  Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Przy czym serwer YouTube otrzymuje informacje, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli logujesz się na swoje konto YouTube, możesz powiązać bezpośrednio z Twoim osobistym profilem zachowania związane z przeglądaniem witryn. Wylogowując się z konta YouTube, rezygnujesz z tej funkcji.
  Dodatkowo, po uruchomieniu filmu YouTube może on zapisywać na swoim urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za sprawą plików cookie YouTube może pozyskiwać informacje na temat osób odwiedzających naszą stronę. Te informacje są wykorzystywane między innymi do rejestracji statystyki filmu, polepszenia przyjazności dla użytkownika oraz do zapobieżenia próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do ich usunięcia.
  Ewentualnie po uruchomieniu filmu w YouTube mogą być wywołane inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
  Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.
  Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.